Developed in conjunction with Joomla extensions.

   

กฬาเวป11กฬาเวป1ด้วยนายอำเภอโนนไทย มีดำริต้องการให้หน่วยงานราชการต่างๆในอำเภอโนนไทย มีกิจกรรมเสริมสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะข้าราชการและประชาชน จึงจัดให้มีกิจกรรมแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงานราชการและภาคส่วนประชาชนอำเภอโนนไทยขึ้น ระหว่างวันที่ 18 - 20 ธันวาคม2561 และพ.ต.อ.พิชิต มีแสง ผกก.สภ.โนนไทย ได้นำข้าราชการตำรวจในปกครองเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาเชื่อมความสามัคคีอำเภอโนนไทย โดยส่งทีมฟุตบอลเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 1 ทีม

เวปฝก1เวปฝก2ด้วยเมื่อวันที่19ธันวาคม2561เวลา14.30น.พ.ต.อ.พิชิต มีแสง ผกก.สภ.โนนไทย ได้แถวข้าราชการตำรวจ สภ.โนนไทย ทุกนายตรวจนับจำนวน/นำวิ่งออกกำลังกาย/ฝึกทบทวนในท่าการทำความเคารพขณะสวมหมวก /การหันอยู่กับที่/ท่าถอดหมวก สวมหมวกจนถึงเวลา16.00น. จึงสั่งเลิกการฝึกประจำสัปดาห์ฯ

กตด้วยเมื่อวันที่19ธันวาคม2561เวลา14.00น.ด.ต.ตึ๋ง พึ่งกิ่ง นายกเทศมนตรีตำบลโนนไทย/ประธานคณะกรรมการ กต.ตร.สภ.โนนไทย ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ กต.ตร.สภ.โนนไทย เพื่อคัดสรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายฯกำหนด มาเป็นประธานและคณะกรรมการ กต.ตร.ฯทดแทน คณะกรรมการชุดเดิมซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่งฯ โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้เชิญ นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ให้มาเป็นประธานคณะกรรมการ กต.ตร.สภ.โนนไทย ท่านต่อไป

ประชาคม61 ๑๘๑๒๒๐ 0212ประชาคม61 ๑๘๑๒๒๐ 0268เมื่อวันที่ 30พ.ย.2561 เวลา09.30น.พ.ต.อ.พิชิต มีแสง ผกก.สภ.โนนไทย พร้อมด้วยคณะวิทยากร สภ.โนนไทย ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอโนนไทย ทำพิธีเปิดกิจกรรมลงประชาคม ,จัดทำ MOU กับผู้นำชุม ผู้นำหมู่บ้านและประชาชนในอำเภอโนนไทย ตามโครงการประชาคมหมู่บ้าน(ต่อต้านยาเสพติด) ณ หอประชุมลำเชิงไกล อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

   
ลิขสิทธิ์ © 2562 สภ.โนนไทย ภ.จว.นครราชสีมา. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.

:สถานีตำรวจภูธรโนนไทย ถนนสุรนารายณ์ ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา โทร.0-4438-1191 โทรสาร 0-4438-1042

© @สภ.โนนไทย