Developed in conjunction with Joomla extensions.

   

การพัฒนาปรับปรุงตู้ยามถนนโพธิ์ ต.ถนนโพธิ์ อ.โนนไทย จว.นครราชสีมา ของ สภ.โนนไทย เพื่อให้เป็นสถานที่ที่ประชาชนหรือนักท่องเที่ยวหยุดพักและใช้บริการห้องน้ำที่สะอาด สะดวก ตามนโยบายผู้บังคับบังคับบัญชาสำเล็จลุล่วงไปด้วยดี จึงขอขอบคุณ คุณอารยา ตระกูลการ คุณวิวัฒน์ ธนะแพสย์ ประธานสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด คุณชื่นจิต ตระกูลการ ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง ขอขอบคุฯ ด.ต.ธัชทร ท่าหลวง สายตรวจตำบลถนนโพธิ์ อาสาสมัครตำรวจบ้านตำบลถนนโพธิ์ คุณมั่นคง แทนจะโป๊ะที่ร่วมแรงร่วมใจในการก่อสร้าง ขอผลบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้ทำ ดลบัลดาลให้ท่านและครอบครัวประสพแต่ความสุขความเจริญยื่งๆขึ้นไป

14680763 939319179532347 362168885168528413 n

   
ลิขสิทธิ์ © 2562 สภ.โนนไทย ภ.จว.นครราชสีมา. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.

:สถานีตำรวจภูธรโนนไทย ถนนสุรนารายณ์ ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา โทร.0-4438-1191 โทรสาร 0-4438-1042

© @สภ.โนนไทย