Developed in conjunction with Joomla extensions.

   

13854ด้วย วันนี้(๒๐ก.ย.๒๕๕๙)เวลา ๐๙.๓๐ น.พ.ต.อ.พฤทธิ์ บุญปก ผกก.สภ.โนนไทย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สายตรวจตำบลบัลลังก์ อ.โนนไทย จว.นม ได้ร่วมกับนายวิสูตร ชัชวาลวงศ์ นายอำเภอโนนไทย และคณะหัวหน้าส่วนราชการต่างๆในอำเภอโนนไทย พ่อค้า คหบดี และประชาชนร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการศูนย์ขยายผลตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ จังหวัดนครราชสีมา ณ ร.ร.บึงคำคู ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จว.นม โดยมี ปลัดจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีฯ

   
ลิขสิทธิ์ © 2562 สภ.โนนไทย ภ.จว.นครราชสีมา. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.

:สถานีตำรวจภูธรโนนไทย ถนนสุรนารายณ์ ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา โทร.0-4438-1191 โทรสาร 0-4438-1042

© @สภ.โนนไทย