Developed in conjunction with Joomla extensions.

   

14330050 919742978156634 8807453954136377471 n ตามที่ ตร.มีนโยบายในการพัฒนาปรับปรุงระบบงานด้านการอำนวยความยุติธรรมทางอาญา เพื่อให้เกิดความสะดวก และรวดเร็วในการให้บริการแก่ประชาชนฯ  สถานีตำรวจภูธรโนนไทย เป็นหนึ่งในสถานีตำรวจนำร่อง ที่จะต้องถือปฏิบัติตามนโยบายโครงการดังกล่าว เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ พ.ต.อ.พฤทธิ์ บุญปก ผกก.สภ.โนนไทย จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งมอบหมายทีมงานชุดสืบสวนสอบสวนบูรณาการ ขึ้นจำนวน ๓ ชุดปฏิบัติการ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ เช่น การรับแจ้งความร้องทุกข์ในคดีอาญาต่างๆ การรับแจ้งเอกสารหาย การรับแจ้งและลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน การให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ประชาชน และการปฏิบัติอื่นๆตามอำนาจหน้าที่ฯ ซึ่งในแต่ละชุดปฏิบัติการจะประกอบไปด้วย ๑.พนักงานสอบสวนเวร จำนวน ๑ นาย เป็นหัวหน้าชุด ๒.ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน จำนวน ๑ นาย ๓.เจ้าหน้าที่เสมียนประจำวัน จำนวน ๑ นาย ๔.เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน จำนวน ๑ นาย และมีเจ้าหน้าที่สายตรวจ , เจ้าหน้าที่จราจรร่วมเป็นทีมงานในการปฏิบัติฯ เพื่อให้บริการแก่ประชาชนฯ

14368725 919742888156643 2633679318650852834 n

14390791 919742998156632 1493690856448524335 n1

 

   
ลิขสิทธิ์ © 2562 สภ.โนนไทย ภ.จว.นครราชสีมา. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.

:สถานีตำรวจภูธรโนนไทย ถนนสุรนารายณ์ ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา โทร.0-4438-1191 โทรสาร 0-4438-1042

© @สภ.โนนไทย