Developed in conjunction with Joomla extensions.

   

ร.ต.อ.รวโรจนด้วยวันนี้(19 ก.ย.2560)เวลา08.30 น.ร.ต.อ.รวีโรจน์ เจริญปลั่งกลาง รอง สว.(สอบสวน)สภ.โนนไทย จัดรายการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การประกันตัวผู้ต้องหา การแจ้งถึงสิทธิประโยชน์ตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าตอบแทน พ.ศ.2544 ที่ประชาชนผู้ได้รับความเสียหายในทางคดีอาญาพึงได้รับ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ผ่านช่องทางสื่อสถานีวิทยุชุมชน วันดีเรดิโอ คลื่น 93.0 MHZ

   
ลิขสิทธิ์ © 2562 สภ.โนนไทย ภ.จว.นครราชสีมา. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.

:สถานีตำรวจภูธรโนนไทย ถนนสุรนารายณ์ ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา โทร.0-4438-1191 โทรสาร 0-4438-1042

© @สภ.โนนไทย