Developed in conjunction with Joomla extensions.

   

13   

ด้วยวันนี้(19ก.ย.2560)เวลา13.00น.พ.ต.อ.พฤทธิ์ บุญปก ผกก.สภ.โนนไทย เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดและความรุนแรงในเด็กนักเรียน(D.A.R.E.)ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านกระดาน(รัฐประชาสรรค์)ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

1211

วันนี้ (๒๘ ก.ย.๒๕๕๙)เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.อ.พฤทธิ์ บุญปก ผกก.สภ.โนนไทย พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านบุสายออ ครูแดร์สภ.โนนไทย ร่วมกันจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านบุสายออ ต.สายออ อ.โนนไทย จว.นม ที่เรียนจบหลักสูตรโครงการ การศึกษาต้านยาเสพติดของคณะครูแดร์ สภ.โนนไทย โดยได้มอบใบประกาศฯ และให้โอวาทแก่เด็กนักเรียนทุกคน ขอให้เป็นคนดี ให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเยาวชนคนอื่นๆ ให้รู้รักสามัคคี ให้เทิดทูนสถาบันและให้เป็นพลัง เป็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติต่อไป

28.428

 

   
ลิขสิทธิ์ © 2562 สภ.โนนไทย ภ.จว.นครราชสีมา. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.

:สถานีตำรวจภูธรโนนไทย ถนนสุรนารายณ์ ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา โทร.0-4438-1191 โทรสาร 0-4438-1042

© @สภ.โนนไทย